Příspěvek na cvičení od VZP


Všeobecná zdravotní pojišťovna

Příspěvek 500,- Kč.Prevence kardiovaskulárních onemocnění (Více info zde), nebo níže v textu.
Stačí Vám pouze daňový doklad na vaši pohybovou aktivitu, který Vám ráda vystavím ❤
Bližší informace o tomto příspěvku se dozvíte rovněž na všech pobočkách VZP.


Příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění:
až 500 Kč na pohybové aktivity nebo sestavení jídelníčku od praktického lékaře, obezitologa nebo diabetologa, nutričního terapeuta (specialista v oblasti výživy, nejedná se o výživového poradce) pro snížení nadváhy a obezity. Příspěvek je poskytován na pravidelnou pohybovou aktivitu (předplatné a permanentky), jako jsou sporty vytrvalostního charakteru, rozvíjející sílu, koordinaci, flexibilitu apod. Mezi takové aktivity patří např. aerobic, atletika, badminton, cyklistika, florbal, fotbal, kalanetika, plavání, spinning, gymnastika, jóga aj. Příspěvek není určen na extrémní, nebezpečné a nepojistitelné druhy sportů (např. box, horolezectví, sportovní gymnastika, kiting, vodní slalom, lední hokej, vzpírání, motorismus, freediving, freeriding, rugby aj.) ani na jednorázové sportovní aktivity a on-line kurzy pohybových aktivit.

Pro pojištěnce ve věku od 18 let do 64 let +364 dní platí podmínka, že minimální hodnota dokladu nebo součtu několika dokladů (permanentek) je 1 500 Kč. Uhrazena bude max. 1/3 pojištěncem vynaložených nákladů (do max. výše 500 Kč). Pro klienty starší 65 let podmínka stanovené hodnoty permanentky/permanentek neplatí.

Jak získat příspěvek?

Předložte doklad o zaplacení dané aktivity (ne starší než 3 měsíce, u příspěvku na pohybové aktivity je stáří dokladu posuzováno podle posledního vystaveného dokladu) na kterékoli pobočce VZP nebo jej můžete zaslat poštou spolu se žádostí o proplacení příspěvku. Podrobné podmínky k čerpání příspěvků naleznete zde.

Komentáře